Materia

Tillbaka

Rosta järn?

Järn är ett vanligt ämne på jorden och människan har länge haft mycket nytta av järn. Järn har varit mycket värdefullt under människans utveckling. En hel tidsålder har till och med fått dess namn, järnåldern. Järn reagerar lätt och bildar andra ämnen, det korroderar eller rostar. Har ni sett något rostigt någon gång? I detta experiment kan ni undersöka i vilka miljöer järn rostar/inte rostar. 

Bestäm först vilka olika miljöer ni vill testa, se exempel nedan för inspiration, kommer ni på något annat ni vill testa? 

Förslag på olika miljöer att testa järn i:

 • Vatten
 • Fuktig luft
 • Fuktig eller torr
 • Sur eller neutral
 • Sur eller basisk
 • Basisk eller neutral
 • Salt eller osalt
 • Rent eller smutsigt järn
 • Ljust eller mörkt
 • Varmt eller kallt

Material:

 • Spikar som inte är ytbehandlade. Eller vanlig järnplåt, järnbleck, stålull (obs, ren stålull och inte tvålull som t.ex. Svinto)
 • Provrör eller glasburkar, till exempel barnmatsburkar. Testa gärna både med och utan lock på, blir det någon skillnad?
 • Olika tillbehör beroende på vilka olika miljöer ni valt att testa järnet i

Kom ihåg att bara undersöka en sak i taget. Ha alltid med ett försök som man kan jämföra med, alltså som inte har just det som man vill undersöka. Om ni till exempel vill undersöka om saltvatten får järn att rosta mer, kan ni börja med att lägga rent järn i en glasburk med saltvatten. Sedan tar ni en ny burk och lägger en likadan järnbit i, där ni häller i vatten men utan salt. Då är det enda som skiljer burkarna åt just att det är salt i den ena. 

Dokumentera era resultat! I vilka miljöer rostade järnet? Varför?

Kan ni hitta rostiga järnföremål i er omgivning? I vilka miljöer hittar ni rostiga saker, finns det några likheter med era rostförsök?

Förslag på fördjupning: Vad har människor genom tiderna gjort för att skydda järn från rost? Kan ni skydda järn mot rost och i så fall, vilken metod fungerar bäst? Testa att täcka järn med till exempel färger eller lacker, färgkritor, olja, fett, tejp, plast.

Nästa Steg »
Periodiska system
Stäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
1 H 1,008
Metaller Ickemetaller
Alkalimetaller Ädelgaser
alkaliska jordmetaller Halogener
Övriga metaller Övriga ickemetaller
2 He 4,002
2
3 Li 6,940
4 Be 9,012
5 B 10,81
6 C 12,01
7 N 14,01
8 O 16,00
9 F 19,00
10 Ne 20,18
3
11 Na 22,99
12 Mg 24,31
13 Al 26,98
14 Si 28,09
15 P 30,97
16 S 32,06
17 Cl 35,45
18 Ar 39,95
4
19 K 39,10
20 Ca 40,08
21 Sc 44,96
22 Ti 47,87
23 V 50,94
24 Cr 52,00
25 Mn 54,94
26 Fe 55,85
27 Co 58,94
28 Ni 58,70
29 Cu 63,55
30 Zn 65,38
31 Ga 69,73
32 Ge 72,63
33 As 74,92
34 Se 78,97
35 Br 79,90
36 Kr 83,80
5
37 Rb 85,47
38 Sr 87,62
39 Y 88,91
40 Zr 91,22
41 Nb 92,91
42 Mo 95,95
43 Tc (98)?
44 Ru 101,1
45 Rh 102,9
46 Pd 106,4
47 Ag 107,9
48 Cd 112,4
49 In 114,8
50 Sn 118,7
51 Sb 121,8
52 Te 127,6
53 I 126,9
54 Xe 131,3
6
55 Cs 132,9
56 Ba 137,3
57–71
72 Hf 178,5
73 Ta 180,9
74 W 183,8
75 Re 186,2
76 Os 190,2
77 Ir 192,2
78 Pt 195,1
79 Au 197,0
80 Hg 200,6
81 Tl 204,3
82 Pb 207,2
83 Bi 209,0
84 Po (209)
85 At (210)
86 Rn (222)
7
87 Fr (223)
88 Ra (226)
89–103
104 Rf (267)
105 Db (268)
106 Sg (271)
107 Bh (272)
108 Hs (270)
109 Mt (276)
110 Ds (281)
111 Rg (280)
112 Cn (285)
113 Uut (284)
114 Fl (289)
115 Uup (288)
116 Lv (293)
117 Uus (294)
118 Uuo (294)
 
57 La 138,9
58 Ce 140,1
59 Pr 140,9
60 Nd 144,2
61 Pm (145)
62 Sm 150,3
63 Eu 152,0
64 Gd 157,2
65 Tb 159,0
66 Dy 162,5
67 Ho 164,9
68 Er 167,3
69 Tm 168,9
70 Yb 173,1
71 Lu 175,0
89 Ac (227)
90 Th 232,0
91 Pa 231,0
92 U 238,0
93 Np (237)
94 Pu (244)
95 Am (243)
96 Cm (247)
97 Bk (247)
98 Cf (251)
99 Es (252)
100 Fm (257)
101 Md (258)
102 No (259)
103 Lr (262)
Stäng

Element

20 Ca 40,08
Ämnesklass
Densitet
Hårdhet
Utseende
Aggregationstillstånd
Magnetiska egenskaper
Smältpunkt
Kokpunkt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.