Materia

Tillbaka

Sortera efter densitet

Ett sätt att identifiera olika plaster är att undersöka om de har olika densitet. Man kan få fram plasters olika densitet genom att undersöka vilka plaster som flyter i olika vätskor och lösningar.

Material:

 • Samla olika plaster hemifrån, skolkök, fritids osv
 • Provrör, genomskinlig burk eller liknande
 • Vatten
 • Salt
 • Etanol eller motsvarande
 • Koppartråd
 • Kork 
 • Brännare

Sorteringen består av tre moment, sortera i vatten, i etanol och i saltvatten. 

1. Sortera i vatten   

 • Klipp ut små bitar av de olika plastförpackningarna. Bitarna ska kunna få plats i de provrör/burkar ni valt att använda.
 • Häll vatten i provröret/burken
 • Undersök vilka bitar som flyter i vatten (Vattens densitet är 1,00 g/cm3)
 • Plocka undan de bitar som sjönk, ni återkommer till dem senare.

2. Sortera i etanol

Dags att undersöka de bitar som flöt i vatten! Det betyder att dessa har en densitet mindre än vattnets (1,00 g/cm3). 

 • Häll ren etanol i provrör/burk (T-sprit etc. som har densitet mindre än 1,00 g/cm3)
 • Ta plastbitarna som flöt i vatten och lägg i etanolen. Vad händer och varför?
 • Häll i lite vatten och rör om försiktigt. Flyter någon bit upp? I så fall har den lägst densitet.
 • Om ingen plastbit flyter upp, fortsätt då späda med vatten tills den första biten flyter upp.
 • Fortsätt späda tills du skiljt alla plaster åt och lyft upp bitarna efterhand de flyter upp.

4. Sortera i saltvatten

Dags att ta fram de tyngre bitarna, de som tidigare inte flöt på vattnet.

 • Häll varmt vatten i provröret/burken.
 • Lägg i plastbitarna.
 • Tillsätt lite salt, blanda runt så att saltet löser sig i vattnet. När du slutat röra, har någon plastbit flutit upp? Om ja, plocka i så fall upp den plastbiten.
 • Första plastbiten som flyter upp har lägst densitet av de plastbitar som sjönk i vatten.
 • Om ingen plastbit flyter upp, häll i mer salt och se till att det löser sig. Fortsätt på samma sätt tills alla plastbitar flutit upp.
 • Flyter alla bitar upp? Plasten med högst densitet kan vara svår att skilja åt, de är ofta PVC-plaster. 

 

När plast ska återvinnas används ibland automatisk sortering efter densitet. Då skärs plasterna först ned i flingor, blandas sedan med en vätska och separeras efter hur mycket de flyter upp eller sjunker.

 

Nästa Steg »
Periodiska system
Stäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
1 H 1,008
Metaller Ickemetaller
Alkalimetaller Ädelgaser
alkaliska jordmetaller Halogener
Övriga metaller Övriga ickemetaller
2 He 4,002
2
3 Li 6,940
4 Be 9,012
5 B 10,81
6 C 12,01
7 N 14,01
8 O 16,00
9 F 19,00
10 Ne 20,18
3
11 Na 22,99
12 Mg 24,31
13 Al 26,98
14 Si 28,09
15 P 30,97
16 S 32,06
17 Cl 35,45
18 Ar 39,95
4
19 K 39,10
20 Ca 40,08
21 Sc 44,96
22 Ti 47,87
23 V 50,94
24 Cr 52,00
25 Mn 54,94
26 Fe 55,85
27 Co 58,94
28 Ni 58,70
29 Cu 63,55
30 Zn 65,38
31 Ga 69,73
32 Ge 72,63
33 As 74,92
34 Se 78,97
35 Br 79,90
36 Kr 83,80
5
37 Rb 85,47
38 Sr 87,62
39 Y 88,91
40 Zr 91,22
41 Nb 92,91
42 Mo 95,95
43 Tc (98)?
44 Ru 101,1
45 Rh 102,9
46 Pd 106,4
47 Ag 107,9
48 Cd 112,4
49 In 114,8
50 Sn 118,7
51 Sb 121,8
52 Te 127,6
53 I 126,9
54 Xe 131,3
6
55 Cs 132,9
56 Ba 137,3
57–71
72 Hf 178,5
73 Ta 180,9
74 W 183,8
75 Re 186,2
76 Os 190,2
77 Ir 192,2
78 Pt 195,1
79 Au 197,0
80 Hg 200,6
81 Tl 204,3
82 Pb 207,2
83 Bi 209,0
84 Po (209)
85 At (210)
86 Rn (222)
7
87 Fr (223)
88 Ra (226)
89–103
104 Rf (267)
105 Db (268)
106 Sg (271)
107 Bh (272)
108 Hs (270)
109 Mt (276)
110 Ds (281)
111 Rg (280)
112 Cn (285)
113 Uut (284)
114 Fl (289)
115 Uup (288)
116 Lv (293)
117 Uus (294)
118 Uuo (294)
 
57 La 138,9
58 Ce 140,1
59 Pr 140,9
60 Nd 144,2
61 Pm (145)
62 Sm 150,3
63 Eu 152,0
64 Gd 157,2
65 Tb 159,0
66 Dy 162,5
67 Ho 164,9
68 Er 167,3
69 Tm 168,9
70 Yb 173,1
71 Lu 175,0
89 Ac (227)
90 Th 232,0
91 Pa 231,0
92 U 238,0
93 Np (237)
94 Pu (244)
95 Am (243)
96 Cm (247)
97 Bk (247)
98 Cf (251)
99 Es (252)
100 Fm (257)
101 Md (258)
102 No (259)
103 Lr (262)
Stäng

Element

20 Ca 40,08
Ämnesklass
Densitet
Hårdhet
Utseende
Aggregationstillstånd
Magnetiska egenskaper
Smältpunkt
Kokpunkt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.