Materia

Tillbaka

Vilket trä brinner bäst?

Olika trädsorter ger olika mycket energi när man eldar med veden. Detta kallas att de har olika bränslevärde. Alltså, ett litet vedträ (med högt bränslevärde) kan ge lika mycket värme som ett stort vedträ (med lågt bränslevärde) av en annan trädsort.

För just trä finns det en genväg att bestämma bränslevärdet, nämligen densiteten. Ju högre densitet ju bättre bränslevärde. Ni ska i detta experiment testa om det verkligen stämmer!

Hur kan man då bestämma densiteten? Ett sätt är att se hur högt något flyter, precis på samma sätt som man kan se hur ett isberg flyter. Tänk dig att en tiondel, 10 %, av ett isberg sticker upp ovanför vattenytan. Då är densiteten på isberget 90 % av omgivande vattnets densitet. Alltså, om vattnet har densiteten 1 kg/liter skulle isberget ha densiteten 0,9 kg/liter. 

Material:

 • Torra provpinnar i olika trädslag (se beskrivning nedan hur provpinnarna ska utformas)
 • PET-flaskor, 1,5 liter
 • Vatten
 • Linjal
 • Miniräknare

Gör så här:

 • Samla på er olika sorters trä. Det går säkert att hitta några i slöjden och hemma. En genväg för att slippa forma träbitarna är att försöka hitta typ blomsterpinnar (ofta gjorda av björk) och lister av olika sorters trä.
 • Forma till tunna och jämna provpinnar. Utgå från hur stor öppningen på PET-flaskan är för att provpinnarna ska passa. De ska alltså vara max ca 2 cm och ca 30 cm långa. Anledningen till att provpinnarna måste vara tunna och jämna är dels att de måste kunna torka inom rimlig tid och dels att det är praktiskt att prova dem i stora PET-flaskor.
 • Torka provpinnarna. Lufttorka: För att veta när de är torra så väger man dem med några dagars mellanrum och när vikten inte ändrar sig så är de torra. Alternativt torka pinnarna i 105 grader i vanlig hushållsugn.
 • När pinnarna är torra är det dags att testa hur högt pinnarna flyter.
 • Fyll PET-flaskan med vatten och stoppa ner pinnen.
 • Mät hur mycket av pinnen som är under ytan och dela det med den totala längden. Värdet du får är densiteten.
 • Upprepa med olika trädsorter och jämför resultaten.
 • Vilken trädsort hade högst densitet? Den har högst bränslevärde och är alltså bäst att köpa till eldstaden.

Har ni kommit fram till vilket trä som brinner bäst?

Eldningstest är en övning där ni kan att testa om era resultat stämmer!

Nästa Steg »
Periodiska system
Stäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
1 H 1,008
Metaller Ickemetaller
Alkalimetaller Ädelgaser
alkaliska jordmetaller Halogener
Övriga metaller Övriga ickemetaller
2 He 4,002
2
3 Li 6,940
4 Be 9,012
5 B 10,81
6 C 12,01
7 N 14,01
8 O 16,00
9 F 19,00
10 Ne 20,18
3
11 Na 22,99
12 Mg 24,31
13 Al 26,98
14 Si 28,09
15 P 30,97
16 S 32,06
17 Cl 35,45
18 Ar 39,95
4
19 K 39,10
20 Ca 40,08
21 Sc 44,96
22 Ti 47,87
23 V 50,94
24 Cr 52,00
25 Mn 54,94
26 Fe 55,85
27 Co 58,94
28 Ni 58,70
29 Cu 63,55
30 Zn 65,38
31 Ga 69,73
32 Ge 72,63
33 As 74,92
34 Se 78,97
35 Br 79,90
36 Kr 83,80
5
37 Rb 85,47
38 Sr 87,62
39 Y 88,91
40 Zr 91,22
41 Nb 92,91
42 Mo 95,95
43 Tc (98)?
44 Ru 101,1
45 Rh 102,9
46 Pd 106,4
47 Ag 107,9
48 Cd 112,4
49 In 114,8
50 Sn 118,7
51 Sb 121,8
52 Te 127,6
53 I 126,9
54 Xe 131,3
6
55 Cs 132,9
56 Ba 137,3
57–71
72 Hf 178,5
73 Ta 180,9
74 W 183,8
75 Re 186,2
76 Os 190,2
77 Ir 192,2
78 Pt 195,1
79 Au 197,0
80 Hg 200,6
81 Tl 204,3
82 Pb 207,2
83 Bi 209,0
84 Po (209)
85 At (210)
86 Rn (222)
7
87 Fr (223)
88 Ra (226)
89–103
104 Rf (267)
105 Db (268)
106 Sg (271)
107 Bh (272)
108 Hs (270)
109 Mt (276)
110 Ds (281)
111 Rg (280)
112 Cn (285)
113 Uut (284)
114 Fl (289)
115 Uup (288)
116 Lv (293)
117 Uus (294)
118 Uuo (294)
 
57 La 138,9
58 Ce 140,1
59 Pr 140,9
60 Nd 144,2
61 Pm (145)
62 Sm 150,3
63 Eu 152,0
64 Gd 157,2
65 Tb 159,0
66 Dy 162,5
67 Ho 164,9
68 Er 167,3
69 Tm 168,9
70 Yb 173,1
71 Lu 175,0
89 Ac (227)
90 Th 232,0
91 Pa 231,0
92 U 238,0
93 Np (237)
94 Pu (244)
95 Am (243)
96 Cm (247)
97 Bk (247)
98 Cf (251)
99 Es (252)
100 Fm (257)
101 Md (258)
102 No (259)
103 Lr (262)
Stäng

Element

20 Ca 40,08
Ämnesklass
Densitet
Hårdhet
Utseende
Aggregationstillstånd
Magnetiska egenskaper
Smältpunkt
Kokpunkt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, iure ipsa vel voluptas quidem harum officiis sit architecto aut ex excepturi inventore magnam eveniet autem asperiores id culpa quos doloribus.