BADHUSET

Badhuset är ett område där vatten undersöks både i klassrummet och i badhuset. Vi har valt att kalla de olika delarna för Torrsim (i klassrummet) och Djupdykning (i badhuset). Tanken är att eleverna börjar i klassrummet och går vidare med samma övning i badhuset. Övningarna hänger ihop med varandra på så sätt att alla de olika delområdena har uppgifter för både Torrsim och Djupdykning. I området BADHUSET kan du uppleva sådant som handlar om:

  • Varför det flyter och sjunker
  • Hur temperaturen har betydelse för vad som händer
  • Hur ljud förändras i vatten
  • Hur ljus bryts och varför det är skillnad på det i vatten och luft
  • Vad tryck är och hur det beter sig
  • Hur det vi gör påverkas av friktionen
Nästa Steg »