En melon flyter i vatten

FLYTA / SJUNKA

Saker som flyter och sjunker är inte alltid precis som vi tror. Ibland flyter sådant som verkar vara alldeles för tungt och ibland sjunker det som tidigare flöt alldeles utmärkt. För att få en känsla för hur det egentligen hänger ihop och hur vi kan testa på kluriga sätt behöver vi pröva praktiskt – tillsammans.
Det är då vi utmanar varandra till att nå ny kunskap och nya intresseområden.

Nästa Steg »