En levande boj

De bojar som vi använder är oftast till för tre olika saker; förtöjning (att sätta fast något), angöring (för att en båt ska veta var den är) eller navigering (så att båten vet var den ska/kan köra). Men hur är en boj egentligen gjord?

Material: tyngder av modellen hantlar i mindre storlekar (minst 2 likadana), fästremmar 100-150 cm långa, sittdynor, en person

 

Konstruera en boj med en försöksperson som utgångsläge. Den levande bojen ska ligga så högt upp som möjligt i vattnet samtidigt som den flyter stabilt.

  • Vad är det som påverkar stabiliteten hos en boj? Diskutera
  • Hjälp er försöksperson att fästa sittunderlagen med remmar samt tyngderna på det sätt ni tror kommer att fungera. Sänk ner er levande boj i vattnet (han/hon kan behöva hjälp). 
  • Om det inte blev som ni hade tänkt - Testa på många OLIKA sätt!
  • Vad ska en boj hålla för/användas till?
  • Vad är skillnaden mellan en bra boj och en dålig boj?
  • Fundera på vad det är som påverkar stabiliteten och hur den ligger i vattnet. 

 

 

Nästa Steg »