Hur funkar flytvästen?

Det finns många olika typer av flytvästar som vi kan använda i olika sammanhang. Den mest kända är den så kallade räddningsvästen där man flyter och hålls upp åt rätt håll även i avsvimmat tillstånd. Kanotister och seglare använder ofta en annan mycket enklare typ av flytväst som endast ökar flytförmågan, men inte hjälper till hålla munnen och näsan över vattnet. De senaste åren har det tillkommit ytterligare smarta flythjälmedel, t ex flytoveraller och uppblåsbara räddningsvästar.

Material: badhus, ett stort antal sittdynor i foamplast (minst X st), annan utrustning X,

 

  • Materialet i flytvästar påminner om materialet i sittdynor. För att för att testa hur stor flytkraft ni behöver för att hela kroppen ska kunna hållas uppe så ska ni använda sittdynor. Hur många dynor behövs för att kroppen ska flyta stabilt och med större delen av huvudet ovanför vattenytan?
  • Fundera över hur ni ska placera sittunderlagen på kroppen innan ni testar. Sätt fast dem på ett smart sätt så att de inte rasar av den person som hoppar i vattnet.
  • Om det inte fungerar som ni tänkte...Tänk nytt, placera om och pröva igen tills det blir som ni har tänkt er. 
  • Be gärna någon som inte är i vattnet att ta kort på eller filma er lösning. Jämför er lösning med andra gruppers. Fördelar/nackdelar med de olika lösningarna?

 

Nästa Steg »