Vad flyter i vatten?

Vi har alla kunskaper om material som flyter och sjunker, men frågan är om en del av dessa material visar sig ha oväntade egenskaper?

Material: balja, vatten, lecakulor, häftmassa, plast – och metallgem, bitar av plast, träkulor, kork, plastfigurer, gummiföremål, plastsked, stearin, stenkulor, metallkrokar, plastkorkar, aluminiumfolie, snören, stenar i olika storlekar, andra saker som NI VILL prova

  • Fyll en balja med vatten och dela upp alla era föremål i två högar - en som ni tror sjunker och en som ni tror flyter. Fotografera högarna.
  • Prova sakerna i vattnet - dela sedan upp dem i två högar efter hur det egentligen blev. Fotografera högarna.
  • Jämför era två bilder med varandra - varför var en del material svårare än andra? Diskutera. Är det något material ni tycker var extra konstigt?
  • Nu har ni två högar- en som sjunker och en som flyter. Hitta på ett sätt att få alla de saker som flyter att sjunka och ett sätt att få alla de saker som sjunker att flyta. Diskutera med er lärare om ni behöver något ytterligare material. Pröva det ni kommit fram till. Fungerade det som det var tänkt?
  • Pröva mer 1: vad händer när man skrynklar ihop foliet (lite, mycket)?
  • Pröva mer 2: kan ni sätta ihop en sak som sjunker med en sak som flyter så att de tillsammans stannar mitt i vattnet?

 

 

 

 

Nästa Steg »