Friktionskontroll

När vi är i badhuset händer det ganska ofta att vi själva eller någon i närheten halkar på golvet. Detta beror förstås på att vatten på golvet minskar friktionen och gör att vi halkar lättare. Men hur bra planerat är egentligen ert badhus?

Material: Förstoringsglas eller luppar i plast (det får inte finnas risk att ett i glas går sönder i badhuset)

  • Gå runt ett varv i hela badhuset och titta noga på alla olika golvytor som finns. Är de lika/olika? Diskutera varför ni tror att de ser ut som de gör. Glöm inte ytorna i duschar och omklädningsrum.
  • Ta fram förstoringsglas och titta närmare på hur strukturen ser ut på de olika ytorna.
  • Var finns de ytor som inte är hala - dvs de som ger högre friktion mot fötterna när vi går på dem? Hur ser de ut i förstoringsglaset?
  • Var finns de ytor som är halast - dvs de som ger lägst friktion mot fötterna när vi går på dem? Hur ser de ut i förstoringsglaset?
  • Kan ni föreslå några förbättringar till badhusledningen - som ökar säkerheten för besökarna och minskar olycksrisken?

 

En nackdel i badhuset är att en yta med bra friktion innebär att det blir svårare att hålla rent. Därför har man inte ytor med bra friktion överallt.

Nästa Steg »