Simma som en pingvin

Pingviner och många andra vattenlevande djur som valar och delfiner har fantastiska sätt att ta sig fram i vatten som är MYCKET mer effektiva än de vi någonsin skulle kunna klara av. Trots att det är omöjligt för oss människor att simma precis som en pingvin så är det säkert möjligt för oss att ta oss fram bättre i vattnet om vi härmar pingviner när vi kan.

Hur en pingvin simmar kan ni se på filmen:

 

Material: Inget speciellt

  • När vi dyker ifrån kanten ner i vattnet kan vi ha nytta av att röra oss mer som en pingvin. Diskutera er fram till hur detta bör gå till. Prova. Dyk flera gånger och kontrollera längden på dyket. Blev det längre när ni använde er av ert pingvintänk?
  • En pingvin glider väldigt smidigt i vattnet för att den har en så strömlinjeformad kropp. Kan ni förbättra ert sätt att simma bröstsim genom att glida som en pingvin mellan arm- och bentagen? Diskutera gärna med någon som tränar simning om hur de gör för att simma bröstim fortare.
  • Om ni ska simma sträckor längre än en bassänglängd måste ni vända så snabbt som möjligt för att inte tappa värdefull fart. Kan ni förbättra era vändningar genom att simma mer pingvinlikt?

 

Nästa Steg »