Skrynklig som ett russin

Alla har nog någon gång märkt att fingrarna och tår blir skrynkliga när de har varit i vatten en längre tid. Men varför? För att komma förklaringen på spåren kan man göra ett experiment med sega råttor. Är det lättare att plocka upp en hal, seg råtta med torra fingrar eller med russinskrynkliga?  

Material: sega råttor, skålar, vatten, plastpåse, post-it lappar, ev geleormar, förstoringsglas/lupp eller digitalt handmikroskop

Lägg två sega råttor i varsin skål med vatten. Förbered sedan russinfingrar på din ena hand genom att ha handen i en påse med ljummet vatten tills fingertopparna blir skrynkliga.

  • Vilken hand tror ni kommer att vara bäst på att lyfta upp råttan? Den som är skrynklig som ett russin eller den som är torr? Varför? Skriv ner era mest kreativa varför-förslag
  • Plocka upp råttorna ur skålen - den russinskrynkliga handen plockar upp ur en skål och den torra ur en skål. Var noga med att göra på samma sätt med båda händerna. Vilket fungerar bäst - torr eller med russinfingrar?
  • Låt flera försökspersoner prova - blev det några skillnader/likheter? Anteckna!
  • Diskutera hur ni bör lyfta upp råttan på bästa möjliga sätt. Antal fingrar? Med hela handen? Balanserande på en nagel? Använd era förslag och prova alla!
  • Utforma en undersökning där ni ska kontrollera vilket som verkligen går snabbast - med eller utan russinfingrar på tid. Vilket material behöver ni till den undersökningen? Diskutera med er lärare. Genomför.
  • Titta noga på den russinskrynkliga handen och den torra handen med handmikroskop eller förstoringsglas. Skilnader/Likheter? Rita gärna.
  • Pröva även att lyfta upp råttan med russinskrynkliga tår och torra tår (just för tårna kan det vara enklare att använda geleormar)
  • Finns det fler ställen på kroppen där vi kan bli russinskrynkliga förutom på fingrar och tår? När kan ni prova det?
  • Berätta om resultatet med russinfingrarna/tårna för någon som inte var med!

 

Varför blir det så här?

Forskare vid Newcastle University tror att våra förfäder utvecklat russinfingrar och tår för att lättare få tag på mat. "Evolutionen skulle aldrig ha valt det om det inte hade någon sorts fördel", har doktor Tom Smulders till sagt i en intervju för BBC. Forskarlaget har genom andra experiment kunnat konstatera att det är lättare att få grepp om våta och hala föremål om man har skrynkliga fingrar. På samma sätt står vi också stadigare på hala underlag om vi har skrynkliga fötter. Enligt BBC ska förmågan ha utvecklats under en tid i vår historia då mat ofta fanns i vattendrag eller i blöt vegetation. Forskarnas experiment gick ut på att frivilliga, både med russinfingrar och inte, fått plocka upp kulor ur en vattenkanna och sedan föra dem via en smal passage och fånga upp dem på andra sidan. Resultatet visade att de med russinfingrar utförde uppgiften betydligt snabbare än de med släta fingrar. När de frivilliga skulle flytta torra objekt såg forskarna ingen skillnad mellan dem med russinfingrar och dem utan.

Skrynkligheten finns bara på fingrar och tår. Vad är det för speciellt med just huden på denna kroppsdel? Första tanken som många har tänkt som en förklaring till fenomenet är att det har att göra med osmos. Alltså att vattnet utanför kroppen har en lägre koncentration av lösta ämnen och därför skulle vätska smita in i de översta hudlagren och göra så huden blev större, alltså skrynklig. Så enkelt tycks det dock inte vara och det kan man testa genom att ha en hand i saltvatten och en i sötvatten och se att båda händerna kommer att få russinfingrar. Något som vi som gjort materialet inte har kunnat hitta är om forskarna testat om olika människor får russinfingrar olika snabbt. Kan det vara så att det finns människor som har lättare att få russinfingrar? Testa så får ni se!

Nästa Steg »