Mer ljud i vatten

Det finns djur i vatten som använder ljud. En del ljud används för kommunikation och andra för att de ska kunna lokalisera och orientera sig (så att de vet var de är och vart de ska). Kan vi göra samma sak i vattnet som djuren?

Material: badhus, slangar, plastburkar, trattar och hinkar

  • Vilka ljud villl ni testa? Bestäm er för tre ljud som ni kan skapa med hjälp av slangar, trattar, hinkar och kroppen.
  • Hoppa i vattnet. Minst en person i gruppen måste vara helt under vatten ibland.
  • Börja med att göra ljudet ovanför vattnet. Pröva sedan i vatten. Skillnader/ likheter?
  • Gå längre ifrån varandra och testa igen. Hur lät det nu?
  • Gör ett nytt ljud som ni gör ovanför ytan och leder ner under den. Hur ska ni bära er åt för att detta ska bli möjligt. Prova många gånger.
  • Berätta om vad ni kom fram till för någon som inte var med i er undersökning

 

Varför blev det så här?

Det kan ibland vara svårare att uppfatta varifrån ett ljud kommer när man är under vatten än när man är i luft. Delvis beror det på att vi människor är mer vana och bättre anpassade till ett liv på land. Detta beror på Ljudet kommer nämligen så gått som samtidigt till båda öronen ??????då ljudets hastighet i vatten är 1500 m/s mot 340 m/s i luft???????? vad villl vi ha sagt med det?

 

Nästa Steg »