Tappat i badhuset

Alla de som någon gång har tappat något litet på botten i badhuset, i havet eller i en sjö vet hur svårt det kan vara att hitta det igen. Som tur är beror det inte på att vi är dåliga på att leta - det är faktiskt ljuset som spelar oss ett spratt!

Material: S-krokar med gummislang, fiskespö med lina och krok

  • Släng ut S-krokarna med gummislang i bassängen på ett djup runt en meter
  • Samlas i en grupp och hitta på lämpliga sätt att fiska upp er krok ur vattnet. Prova alla olika sätt som gruppen kommer fram till.
  • Fiska upp S-krokarna med kroken som sitter på fiskespöet.
  • Om inget av era sätt visade sig vara bra - hur ska ni förändra för att det ska fungera bättre?
  • Vilket var det bästa sättet? Vad var det som gjorde att just det sättet var bättre än de andra?

Varför blev det så här?

S-krokarna ligger inte på den plats vi tror när vi står uppe i luften på bassängkanten. I verkligheten ligger de närmare eftersom ljuset bryts när det går ifrån luft till vatten. Anledningen till att det då inte får samma riktning är att luft är en gles gasblandning som inte innehåller så stora mängder atomer och molekyler som vattnet gör. Vattnet är därför trögare och tätare, vilket gör att ljuset inte tar sig fram lika lätt och det ändrar riktning.

se bild

 

 

Djupdykning ljusbrytning »