Försvinnande mynt

 Alla som någon gång har letat efter något vet att saker som vi har lagt någonstans ofta verkar kunna dyka upp någon helt annanstans. En sak är säker - det är tur att vi inte letar i vatten så ofta!

Material: mynt, mutter eller liknande metallföremål, glassförpackning i plast (inte genomskinlig!), vatten, litermått, ett böjbart sugrör och genomskinligt glas

  • Ställ glassförpackningen på ett bord. Lägg i myntet eller muttern en bit ifrån kanten i botten på glassbyttan.
  • Titta hela tiden på myntet/muttern och gå sakta bakåt tills du inte längre ser myntet/muttern.
  • Låt en kompis fylla glassbyttan med vatten. Vad ser du nu?
  • Diskutera det som hände med några som har gjort samma sak. Hur kunde det bli så här? Skriv ner era tankar.
  • Fyll glaset till hälften med vatten och stick ner sugröret. Fotografera
  • Utgå ifrån de tankar ni hade i första undersökningen och testa dem på det som händer i glaset. Likheter/skillnader?
  • Titta på sugröret från olika håll. Fotografera. Försök sedan att böja det så att det ser rakt ut under vattnet. Fotografera
  • Använd era foton för en avslutande diskussion om det ni har gjort

Varför blev det så här?

När vattnet fylls på i glassbyttan kommer ljuset att brytas annorlunda i vattnet än det gör i luften - då syns myntet igen. Ljuset bryts (=ändrar riktning) då det går från ett tunnare till ett tätare ämne, eller från ett tätare till ett tunnare ämne.

När man tittar på sugröret uppifrån i en speciell vinkel så ser det ut som om det vore böjt eller brutet. Detta är också ett exempel på hur ljuset bryts vid övergången från luft till vatten.

 

 

Nästa Steg »