Kroppen pratar

När vi pratar eller skriker kommer det mesta av ljudet ifrån munnen, men inte riktigt allt. Ljud har förmågan att sprida sig på många fler sätt än vi till vardags tänker på.

 

Material: kroppen och minst en kompis

  • Ta en ton - laaaaaaaaaaa- med öppen mun. Hur låter ljudet?
  • Stäng munnen och fortsätt att säga laaaaaaaaaaa. Hur förändrades ljudet?
  • Fortsätt med samma ljud - laaaaaaaaaaa- med stängd mun samtidigt som du också håller för näsan. Ny förändring? Varfifrån kommer ljudet nu? Diskutera vad ni tror.
  • Lägg nu till att också hålla för öronen (Här behöver du hjälp av en kompis...) Hur låter det? varifrån kommer ljudet. Låt kompisen lyssna noga!
  • Jämför era resultat med andra grupper. Vad kom de fram till? Samla era resultat på gemensamt ställe
  • Diskutera i stor grupp - har era ljudställen något gemensamt?

 

 

Nästa Steg »