Dyket i flaskan

Att trycket ändras brukar vi oftast känna som en påverkan på våra öron - antingen när vi dyker djupt ner i vatten eller när vi sitter i ett flygplan högt upp i luften. Det är dock möjligt att påverka med tryck på andra sätt.

Material: PET - flaska (1,5-2 liters), plastpipetter, muttrar som passar på pipetternas hals, vatten,  1 liters-mått

  • Klipp av pipetterna så att det bara finns en stump kvar nedanför tryckblåsan och trä på muttrarna.
  • Fyll pipetterna med olika mycket vatten och se hur högt de flyter i ett 1- litersmått fullt med vatten .
  • Lägg dem därefter i PET-flaskan som ni fyllt med vatten.
  • Skruva på korken på flaskan. Kläm nu på flaskan och se hur pipetterna reagerar.
  • Fundera ut ett sätt att tillverka ett dykarspel av två flaskor med pipetter i. Tips - det går att sätta sätta metallkrokar av ståltråd i pipetterna. 

 

Nästa Steg »