Vattensug

Hur högt kan ni suga upp vatten?

Material: flera slangbitar med olika diameter, genomskinliga och minst 2 meter långa, bunke med dricksvatten, tumstock/måttband och märkpenna i två färger

  • Hur långt tror ni att ni kan suga upp vatten i de olika slangarna? Markera med en färgad penna på slangen.
  • Ställ dig på en bänk och bunken m vattnet på golvet. Hur högt kan du suga upp vattnet?
  • Mät höjden och markera. Blev det som ni trodde?
  • Blev det någon skillnad mellan de olika slangarna? Mycket eller lite? Vad tror ni det beror på?
  • Pröva mer: ta med flera 3 m slangarna utomhus och fyll dem med vatten.
  • Hissa upp dem i något högt (träd, stolpe klätterställning eller liknande) - vik slangen där nere medan ni hissar
  • Se hur högt upp ni kan blåsa vattenpelaren  
  • Jämför de olika slangarna med varandra. Finns det iikheter och skillnader med den första undersökningen?

 

 

Varför blev det så här?

Nästa Steg »