Is tar plats

Material: plastmugg, vattenfast tuschpenna, vatten

  • Fyll vatten i en plastmugg. Markera hur mycket vatten du har i muggen med pennan.
  • Ställ in muggen i frysen och låt stå till nästa dag.
  • Vad har hänt?
  • Vad kan det bero på? Diskutera med en kompis.
  • Gå ihop flera par och diskutera det ni kom fram till i den störrre gruppen. Var ni överens?

 

Varför blev det så här? 

Nästa Steg »