temperaturmätning

 Att mäta temperaturen på en klump av is kan ibland vara lite svårt. Att lägga många isbitar i ett litermått kan vara ett bättre sätt som ger ett riktigare resultat.

Material: termometer, litermått, isbitar, tidtagarur

  • Fyll litermåttet med isbitar och mät temperaturen. 
  • Hur många grader visar termometern?
  • Hur tror du temperaturen kommer att förändras om vi mäter temperaturen var femte minut i en halvtimme? Diskutera med en kompis och skriv ner era tankar.

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur

 

 

 

 

 

 

 

Varför blev det så här?