Isdubbsrace

Det är viktigt att vara säker på att använda sina isdubbar och få pröva dem innan det är allvar i situationen. Alla behöver förstå varför det är säkrare att använda isdubbar och använda dem på rätt sätt. Har man gjort egna isdubbar är det också viktigt att hållfastheten prövas ordentligt.

Materail: Isdubbar

  • Börja med att skotta och sopa upp en bana på isen om det behövs. Det ska gå att ta sig fram liggande, endast med hjälp av isdubbarna.
  • Gör övningen som en stafett eller mot varandra två och två. Det går också bra att köra alla samtidigt - i bredd – bara alla får plats.
  • Hur vill ni göra er isdubbstävling? Kom överens om vilka regler som ska gälla.
  • Placera dem som ska starta mot varandra på startlinjen. Isdubbar ska bäras så att de ”sitter fast” högt upp mot/under jackans krage. Isdubbar som hänger lite lösa är en risk i sig. Om du ramlar på isen, så kan de slå upp och slå till din egen haka, dina tänder, dina glasögon eller ögon. Dessutom kan de, om du skulle gå igenom isen och behöva dem – flyta iväg och t ex flytta sig runt till nacken så att du inte hittar/når dem.
  • Ta loss isdubbarna. När du tar loss isdubbarna för att använda dem bör du hålla handens fyra fingrar runtom och tummen ovanpå handtaget.
  • Klara färdiga GÅ!
  • När isdubbarna samlas in efter övningen ska alla snören vara ihoprullade. Men för att snöret inte ska trassla sig behöver dubben få hänga i snöret och tvinna upp sig innan hoprullning. Isdubbar utan trassel är säkra isdubbar!
Nästa Steg »