Mäta djupet

Vissa sjöar bjuder inte på några större överraskningar vad gäller djupet och ofta avslöjar strändernas utseende  ganska väl hur topografin på botten ser ut. Men i många sjöar varierar bottnarna stort. Vilken typ av sjö har ni?

Material: långt rep med tyngd i ena änden, måttband, isborr, karta över er sjö (gärna inplastad eftersom ni vill ta med den ut på isen), vattenfast penna

I klassrummet

  • Plocka fram kartan över er sjö och titta noga på den (orientera er) så att ni känner igen några vanliga platser som ni brukar vara på/vet var det är.
  • Markera på kartan vilka provpunkter ni vill använda med vattenfast penna. Provpunkter är de punkter om ni ska mäta djupet vid. Hur många provpunkter tror ni är lagom?
  • Diskutera er fram till bästa sätt att använda repet med tyngden för att mäta djup

På isen

  • Ta fram kartan och titta ut var era provpunkter ska vara. Är det någon ni behöver ändra på för att något hindrar borrningen? Markera i så fall ut den nya punkten och ta bort den andra.
  • Borra hål vid era provpunkter och gör era mätningar med hjälp av repet och tyngden. Skriv in era resultat på kartan.
  • Fortsätt gärna att använda era mätningar av djupet när ni kommer tillbaka in i klassrummet. Mätvärdena kan uttryckas som en topografisk linje eller i en modell över sjöbotten skapad i lera eller papier mache.  För att modellen/kurvan ska bli riktigt bra är det bra att ha MÅNGA värden.
Nästa Steg »