lärare

Tillbaka

Ämnesövergripande perspektiv

För att våra lärandesituationer ska vara så effektiva och lustfyllda som möjligt krävs det att de finns i begripliga sammanhang. Att lära sig utan sammanhang resulterar i kortsiktiga kunskaper som det är svårt att bygga vidare på. Om lärandet däremot sker i sammanhang där flera ämnesområden får samverka till en helhet blir det både intressantare och effektivare för alla inblandade. Något som starkt talar för att arbeta med ett ämnesövergripande perpektiv är allt det innehåll i skolans styrdokument LGR 11 som återfinns i många ämnen. Genom samarbete över ämnesgränserna kan vi till exempel undvika att samma områden behandlas många gånger medan andra sällan hinns med. I läroplanen Lgr 11 är det så tätt med stoff som behandlas under elevernas skolgång att det är av högsta vikt att de samordnas i alla de sammanhang som går att hitta. Ett ämnesövergripande förhållningssätt medverkar också till att lärandet mer kommer att handla om ett lärande för livet eftersom vi lättare kommer ihåg kunskap som vi tillägnat oss i sammanhang där de olika delarna hänger ihop. Eleverna ska också kunna känna igen sammanhangen som presenteras från sitt dagliga liv; från tidningar, inslag på TV filmer, Internet etc, och de ska också kunna få uppleva utmaningar där de kan använda sina kunskaper i användning av digital teknik.

Undervisning som bedrivs ämnesövergripande blir också mer varierad och innehåller naturligt mer diskussioner och samarbeten i grupper av olika storlek - situationer där det krävs att vi samverkar, tar ställning, får utmaningar och får fler infallsvinklar än om vi hade arbetat ensamma i t ex en bok inom ett ämne.  De områden som finns i Våga Vilja Välja är utformade så att de ska vara lätta att sätta in i ämnesövergripande sammanhang och många av övningarna lyfter i sig upp ämnesövergripande perspektiv. Vi som har gjort materialet hoppas att du ska kunna hitta delar som passar i just din ämnesövergripande undervisning.

 

Nästa Steg »