lärare

Tillbaka

Entreprenöriellt lärande

I de första delarna av Lgr 11 hittar vi de övergripande perspektiven och där finns bland annat inriktningen mot att arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan. 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. (Lgr 11)

Våga Vilja Välja materialet inriktar sig på att stimulera utvecklingen av de entreprenöriella kompetenserna hos de elever som använder materialet. Definitionen på entreprenöriellt lärande är att det sker när de entreprenöriella kompetenserna får växa hos både lärare och elever. Genom att arbeta med en mängd olika aktiviteter inom olika ämnesområden och arbetssätt kommer eleverna få många möjligheter att träna sig i de entreprenöriella kompetenserna:

Initiativtagande

Ansvarstagande

Att omsätta idéer till handling

Nyfikenhet

Självtillit

Kreativitet

Mod att ta risker

Att fatta beslut

Att kommunicera

Att samarbeta

Tillvarata möjligheter och förändringar

Utveckla och skapa värden

Tillväxtverket har uttryckt arbetet med entreprenöriellt lärande som:

”Entreprenörskap skall inte ses som ett nytt skolämne, utan snarare som ett arbets- och förhållningssätt. Att förstärka elevernas entreprenöriella förmåga är av nytta oavsett karriärval senare i livet. Entreprenörskap i skolan har inte som främsta mål att utbilda företagare utan att uppmuntra elevernas företagsamhet i allt de tar sig för.”

Denna definition stämmer väl överens med den inriktning mot ett entreprenöriellt förhållningssätt som finns i materialet Våga Vilja Välja.

Nästa Steg »