lärare

Tillbaka

Inledning

Våga Vilja Välja, VVV, är ett digitalt material som har skapats av Navet science center med stöd från Skolverket. VVV innehåller flera olika delar och är en pedagogisk resurs för pedagoger som har elever framför allt i åldrarna 7-12 år som målgrupp, men materialet innehåller även många moment som passar för de äldre eleverna. Vi som producerat VVV lämnar helt enkelt det professionella avgörandet huruvida materialet passar elevgruppen till pedagogen. Materialet är upplagt på ett sådant sätt att det ska gå att använda utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, dvs att allt arbete ska kunna bedrivas med hänsyn till att elevernas entreprenöriella kompetenser ska kunna få växa:

Initiativtagande
Ansvarstagande
Omsätta idéer till handling
Nyfikenhet
Självtillit
Kreativitet
Mod att ta risker
Fatta beslut
Kommunicera
Samarbeta
Tillvarata möjligheter och förändringar
Utveckla och skapa värden

Mer information om det entreprenöriella förhållningssättet hittar du under rubriken Entreprenöriellt lärande här på lärarsidorna.

Nästa Steg »