lärare

Tillbaka

LGR 11

Allt innehåll i Våga Vilja Välja är anpassat efter läroplanen Lgr 11 och syftar i första hand till att medverka till ett ämnesövergripande arbetssätt där olika delar inom undervisningen får samverka till en inspirerande helhet. De ämnen som finns representerade i materialet är många och sträcker sig över en mängd olika ämnesgränser. De övergripande perspektiven som hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande är förstås högt prioriterade.

I Våga Vilja Välja har vi lagt tyngdpunkten i utformandet av inriktning och uppgifter så att de kan medverka till att öka måluppfyllelsen inom de områden de berör. I syftestexterna står det bl a att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att granska information, genomföra systematiska undersökningar samt använda begrepp inom naturvetenskapen.

Kursplanerna i de naturorienterande ämnena i Lgr11 inleds med:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

I de respektive ämnena biologi, fysik och kemi forstätter det sedan:

  • Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhälls­ utvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefin­ nande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
  • Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhälls­ utvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
  • Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhälls­ utvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

Nästa Steg »