lärare

Tillbaka

Bara Vanligt vatten

Avdunstning

Kondensation

Stelning

 

Smältning

Så länge det finns någon is kvar i en tillbringare med saft, vatten eller motsvarande står temperaturen stilla. Det beror på att det går åt energi för att vattenmolekylerna i isen ska lossna från varandra - så länge det finns is kvar så kommer värmen som finns runt om att gå åt helt till att få isen att smälta. Först när all is har smält ökar temperaturen i vätskan som då värms upp ganska snabbt om det är varmt runt omkring. En tillbringare med saft kommer alltså att förbli kall tills dess att all is har smält - sedan tar uppvärmningen fart!

När en isbit börjar smälta är det inte bara temperatur som kan påverka detta utan även ett ökat tryck. Trycket från ståltråden med tyngderna får isen att smälta precis under den.På så vis blir det vatten under tråden och den glider sakta ner genom isen. Isen fryser igen ovanför tråden om den verkligen får stå still under hela tiden och vi kan få en ståltråd som tillfälligt sitter fast mitt i isbiten - på sin väg igenom den. På samma sätt fungerar det när du åker skridskor. Kroppens tyngd pressar mot isen och får den att smälta under skridskoskenan. Vattenskiktet hjälper skridskoåkaren att glida fram över isen. Sedan fryser vattnet till is igen. Detta fenomen gör att friktionen är väldigt liten och du glider lätt framåt.

Det finns många recept på sk slutna system på nätet. Man ska ha olika ingredienser för att lyckas och med lyckas menar man då att behålla en växt grön och levande under en längre tid. Egentligen finns det inga misslyckade slutna system utan de utvecklas bara på olika sätt.

 

Ballonger med vatten - densitet

Först flyter båda ballongerna i sina kärl men när man byter plats på ballongerna, sjunker den med kallt vatten i det varma vattnet. Kallt flytande vatten väger mer per volymenhet än varmt! Där finns det fler vattenmolekyler per volymenhet. Fler molekyler får plats eftersom de inte rör sig så mycket och inte så fort. Kallt flytande vatten väger mer än varmt, det har högre densitet. Om vi även lägger till ballonger med fruset vatten kommer de att flyta fint i både det varma och det kalla eftersom isens glesa struktur gör att det får en väldigt låg densitet - det är väldigt få vattenmolekyler som får plats per volymenhet. Men så fort isen har smält ändrar sig förstås förhållandet och den kalla ballongen sjunker i det varma, men flyter i det kalla.

 

Slutet system- fasövergångar

När vi vattnat jorden i burken från början är den fuktig och nästan direkt börjar en del av vattnet att övergå i gasfas  (avdunstning) eftersom det är tillräckligt vatrmt för det i rumstemperatur. Vi kan se att en del vatten samlas i droppar på insidan av glaset för att det är kallare där (kondensation) och en del av dem blir så tunga att de dras ner i jorden igen. Vattengasen är ju genomskinlig och osynlig för våra ögon, men en del av den kommer också att kylas av (kondenseras) på undersidan av locket och när det blir tillräckligt tunga droppar kommer de att regna ner över växten och jorden och är på så vis tillbaka där det startade. Nu kan kretsloppet börja om igen.

En ensam växt i en burk som den här skulle aldrig skulle klara sig utan att det måste finnas en rad organismer inne i burken: olika bakterier, svampar, alger, små insekter m fl. Dessa organismer samverkar på ett sådant sätt att de håller igång de livsnödvändiga kretsloppen. Lyckas ni få balans i er burk så tar systemet hand om sig självt och utvecklas genom feedback och självorganisation över tid.

Små ekosystem med endast ett fåtal samverkande arter är naturligtvis mycket sköra. Trots detta kan många burkar överleva under lång tid! Det finns många hemligheter bakom detta faktum och det ger eleverna ett rikt utbud av biologiska och kemiska fenomen och processer att upptäcka och försöka förstå. Här är några exempel på frågor som kan dyka upp:

 

Nästa Steg »