lärare

Tillbaka

Isbjörnslandet

Isens kraft

Vatten, precis som luft, blir tätare och drar ihop sig när det kyls ner. Men när vattnets temperatur går under 4 grader börjar det ta mer plats igen (utvidgar sig =expanderar). När vattnet fryser till is fortsätter det att expandera och påverkar allt som finns i dess närhet, t ex en glasflaska spricker, en plastburk får en bubbla etc.

 

Bli en iskonstnär

Vattenångan kondenserar och lägger sig som frost på de rena men inte på de oljiga delarna av tallriken eftersom vatten och olja......KOMPLETTERA

 

Isbergens gåta

Ett isberg befinner sig till största delen under vattenytan. Att en del av isberget ändå sticker upp ovanför vattenytan beror på att det har blivit lite lättare, har fått en lägre densitet, än vattnet. Man brukar förklara detta med att vattenmolekyler i is ordnar sig på ett sätt som tar lite större plats än vattenmolekyler i flytande vatten. Det är ändå så att den största delen av ett isberg är under vattenytan och delen under ytan kan sticka ut långt utanför det synliga berget.  Därför kan det vara farligt för fartyg att gå för nära ett isberg det möter på havet.

Om vatten skulle ha högre densitet i fast form skulle alla sjöar frysa från ytan till botten varje vinter. Uppvärmningen sommartid hade inte heller kunnat ske, eftersom det varmare ytvattnet skulle ha lägre densitet och hade stannat på ytan. 

 

Isballongen

Förklaringen till vad som händer när man saltar is är att saltvatten har en lägre smältpunkt än sötvatten. Isen smälter och när denna fasövergång sker så går det åt energi som tas från omgivningen runt isen. Det blir alltså en lägre temperatur i saltvattenblandningen än i sötvattnet, men isen smälter mer i saltvattenskålen.  Halkbekämpningen på våra vägar görs med salt och det fungerar precis likadant – isen smälter mer och vägarna blir inte så hala att köra på. 

Nästa Steg »