lärare

Tillbaka

Riskbedömning

Materialet Våga Vilja Välja innehåller praktiska övningar och experiment som skulle kunna innebära vissa mindre risker för deltagarna, framför allt om de inte utförs på det sätt som framgår i beskrivningen av momenten. Vi som har gjort materialet vill uppmana dig som är ansvarig pedagog att göra den riskbedömning som du finner lämplig inför att ni sätter igång med arbetet med eleverna. Tänk speciellt på att det material ni ska använda måste kunna hålla för det ni avser att göra, att experimentet eller övningen genomförs på lämplig plats för just den aktiviteten och att eleverna som deltar har goda kunskaper om hur de olika materialen ska hanteras på ett säkert sätt. För att minimera riskerna så mycket det går innehåller övningarna och experimenten i Våga Vilja Välja endast ett mimimum av specialsaker - det allra mesta materialet är helt vanliga saker som alla inblande redan har goda vanor i att använda.

Nästa Steg »