Bygdemötet

Under bygdemötet får läraren en viktig roll: hen ska agera ordförande under mötet. Ordföranden har inför mötet gjort en dagordning. Under bygdemötet är ordförandens uppgift att ge ordet till de olika karaktärerna och låta dem redovisa sina undersökningar. De personer som blir utpekade på grund av anmärkningar mot dem måste också få chans att svara.

Alla karaktärer ska få chans att argumentera för sina resultat och kunskaper. Inga formella beslut tas som vatten- och avloppsfrågan på mötet, men ett mål är att nå en samsyn kring frågorna. Är det möjligt?