Karaktärerna

Alla karaktärer i rollspelet om Svansjön har sina speciella intressen som de utgår från när de diskuterar hur avlopp och rent vatten ska lösas. Tanken är att flera personer arbetar i grupp med sin karaktär och genomför den karaktärens uppdrag. Gruppen representerar karaktären på det avslutande bygdemötet där karaktären använder resultaten från uppdragen i diskussionen. I det avslutande bygdemötet är karaktärens mål att övertyga de andra om att ens lösning är den bästa. 

Varje karaktär har också en viktig information till bygdemötet, som kallas anmärkningen. Anmärkningen innebär att din karaktär vet  också något som någon annan av de andra runt sjön gör eller har.

I texterna till karaktärerna så förekommer ord och begrepp som är markerade med kursiv text. Dessa ord är inte förklarade i materialet utan det är en del i uppgiften att bilda sig en god uppfattning om vad ordet står för.

Om ni behöver fler karaktärer till rollspelet. Pröva gärna att lägga till följande karaktärer:

  • Intresseföreningen ”Bra badplats”
  • Representanter för Kollektivtrafiken i området
  • Kioskägaren
  • Ordföranden i kommunens fritidsnämnd
  • Nyinflyttad familj
  • Egenföretagare Jonna, ägare till firman ”Jonnas Grejer” som anlägger vatten- och avloppsanläggningar
  • Miljöingenjör Antonsson, utför kontroller på vatten- och avloppsanläggningar i kommunen
Nästa Steg »