Bonden Åkerlind

Stora Svansjön 1:1

Bonden Åkerlind äger den mesta marken i området. Marken har gått i arv i flera generationer och hen vill att det ska fortsätta vara så. Hen bor på sin gård med fru/man och två barn i tonåren. Familjen har tre hästar som betar marken. Hästarna behöver vinterfoder som Åkerlind odlar själv och hen säljer även en del av det foder som blir över. Hen vill sälja åtta nya tomter och kommunen kräver att vatten och avlopp ska finnas för att kunna utfärda bygglov. Bonden Åkerlind, som bor på norra sidan om sjön, har egen djupborrad brunn, som fungerar bra och täcker familjens behov. Även Åkerlinds avloppssystem från 1980 fungerar bra.

På gården finns också en åldrande dieseltank för gårdens behov. (Det är bra att veta att det finns regler för gårdtankar med brandfarliga vätskor, men det är inte nödvändigt att läsa dem för rollspelets skull. Reglerna utformas av Naturvårdverket; se NFS 2000:4) 

Uppdrag

Bonden Åkerlinds önskan att sälja tomter startar nya diskussioner om avlopps- och rent vattenfrågan.

Avlopp

Det finns flera alternativ att fundera över, hjälp Åkerlind reda ut vad som gäller för sig själv och de andra fastighetsägarna runt sjön för dessa alternativ:

 • Att ansluta området till det kommunala avloppsnätet. Om detta blir aktuellt, vad finns det att ta hänsyn till?
 • Att göra ett lokalt avloppsnät som pumpas orenat till kommunens avlopp. 
 • Att rena avloppet i ett första steg med en slamavskiljare som kan ta emot avloppen från många hushåll och därefter pumpas till det kommunala nätet.

Åkerlind ansvarar för att reda ut begreppen och ta reda på vad som gäller. Är det några särskilda frågor som hen behöver hitta svar på? Vart hittar man de rätta svaren?

Rätt papper

Oavsett vilken avloppslösning man kommer att välja är det viktigt att bara spola ut rätt saker i toaletterna. Därför ska Åkerlind på bygdemötet visa för de andra att det är viktigt att man använder rätt papper i toaletten.

Åkerlind ska visa för de andra karaktärerna att det är skillnad på hur olika papperssorter beter sig när man blötlägger dem. Ert uppdrag blir att testa olika papperssorter i vatten och dokumentera detta för att på bästa sätt visa och förklara att pappersvalet spelar roll när det spolas ner i toaletten.

 • Beter sig olika papper på olika sätt i vatten?
 • Vad beror det på att det blir/inte blir skillnad?
 • Är det något mer Åkerlind behöver kunna förklara för de andra på bygdemötet om papper i toaletten? 

Att få spolas, eller inte spolas, i toaletten

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som egentligen får spolas ner i avloppet, men i rensgallret på avloppsverket ser man att en hel del andra kommer dit. Dessa saker på fel plats kan ställa till stora och små problem i avloppsnätet. 

 • Intervjua människor i din omgivning vad de slängt i toaletten eller tror att andra slänger? Här kan ni välja fritt hur ni vill göra intervjuerna. Ska ni intervjua låtsaskaraktärerna i rollspelet eller på riktigt med familj, vänner, i skolan eller på gatan? Vad är det som slängs? Varför kommer dessa saker på fel/rätt plats? 

Kiss, bajs och toalettpappersregeln är lätt att komma ihåg, men hur är det egentligen med avloppet i exempelvis handfatet? Fundera på vad ni tycker är OK att spola ner i handfatet. Vill ni lägga till något till kiss, bajs och toapappersregeln?

Anmärkningen 

Bonden Åkerlind vet att torparen Skog på Lilla Svansjön 1:1 har väldigt många gäster på sin gård under sommaren då några husvagnscampare återkommer dit år efter år. Du är orolig för att torparens avlopp inte är dimensionerat för så här många personer. Risken finns att det svämmar över och rinner direkt ut i sjön. Om ni har tid innan bygdemötet kan ni ta reda på mer kring anmärkningen och göra en egen undersökning.

Inför bygdemötet:

 • Sätta sig in i hur bonden Åkerlind tänker och hur hen reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
 • Veta vad de kursiverade orden betyder
 • Förstå skillnaden på en trycksatt ledning och inte trycksatt.
 • Fundera över vilka problem som kan ske i avloppsnätet.
 • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för en gemensam avlopps- och vattenlösning.
Nästa Steg »