Familjen Strand

Stora Svansjön 1:5

Här bor det en familj med tre tonårsbarn några veckor varje år. Familjen är väl utrustad när det handlar om prylar till hus och hem. Bland annat så har de en pool de uppskattar mycket då badtemperaturen i sjön inte alltid är så badvänlig. Poolen fyller de i regel i början av maj och detta vatten renas sedan hela sommaren i ett reningssystem. På hösten tömmer de ut poolvattnet i sjön.

Fastigheten är kopplad till det gemensamma dricksvattensystemet och har haft en sluten tank för vatten från toaletten. Vattnet från bad (dusch), disk och tvätt (BDT-vatten) går ut till en liten stenkista. De förstår att dricksvattensystemet måste göras om och de är också intresserade av att få ett avlopp som höjer standarden på huset. Just nu dricker de flaskvatten för att de tycker kranvattnet smakar unket. De planerar att bygga en större gäststuga men kommunen vill inte ge bygglov om inte avloppet blir bättre.

Uppdrag

Hur smakar vattnet?

Vatten är utan tvekan väldigt viktigt och vi dricker ofta kranvattnet direkt. Vatten smakar olika beroende på var det kommer ifrån. Gör en vattenprovning genom samla olika dricksvatten och gör ett smaktest.

Exempel på olika vatten till smaktestet:

  • Olika sorters vatten på flaska
  • Olika vatten från hushåll med egen brunn
  • Vatten från hushåll med kommunalt vatten

Gör ett blindtest på de olika vattenproverna:

  • Vilket smakar gott? Vilket smakar mindre gott? Tycker alla lika?
  • Smakar något annorlunda? Vad smakar det i så fall? 

Familjen Strand dricker mest flaskvatten. Räkna ut hur mycket vatten en familj i deras storlek gör åt på en dag. Hur mycket blir det på en sommar och hur mycket kostar det?

Anmärkningen

Familjen Strand vill inte att det kommer mer folk till badplatsen. De tycker inte om tanken att det ska byggas parkeringsplatser och en offentlig toalett för badgästerna där.

Inför bygdemötet:

  • Sätta sig in i hur Familjen Strand tänker och hur de reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
  • Veta vad de kursiverade orden betyder.
  • Kunna redovisa vattenförbrukning och förklara betydelsen av att allt vatten i kranen verkligen är bra och hur bekvämt det är att ha obegränsad vattentillgång.
  • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för vilket ”himla liv” det skulle innebära om det blev fler som kom till idyllen Svansjön.

 

Nästa Steg »