Familjen Svensson

Stora Svansjön 1:3

Familjen Svensson bor här året runt och använder så mycket vatten som en vanlig barnfamilj gör. De vill självklart ha vanlig standard med ”obegränsad” vattentillgång av bra kvalitét. De har lämnat in ett vattenprov i samband med att de fick tillökning i familjen. Vattenkvalitén var inte otjänlig men hade en anmärkning på mängden humus ämnen.

Med en till i familjen har det blivit lite trångt och Svenssons är sugna på att renovera och bygga ut sitt hus. De vet att kommunen inte godkänner ett bygglov för utbyggnad om de inte förbättrar sitt avlopp. De har nyss köpt huset och har lånat mycket pengar och har helt enkelt inte råd med fler stora kostnader just nu.

De är skeptiska till att ansluta sig till det kommunala avloppet eftersom det är dubbelt så dyrt som att skaffa ett traditionellt enskilt avlopp, så som markbädd.

Uppdrag 

Godkända avlopp

 • Ta reda på hur ett ”godkänt” avlopp ser ut. Vilka olika lösningar finns det?
 • När man bor där det inte finns möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppet så bygger man ett eget avlopp, ett sk enskilt avlopp. Ta reda på vad detta innebär genom att exempelvis läsa på sidan avloppsguiden (http://husagare.avloppsguiden.se.)

Undersök som en geolog!

Familjen Svensson vill väldigt gärna ha ett bättre avlopp och det ska vara så billigt som möjligt. Ett sätt att göra billiga avloppslösningar är att använda grus och sand som finns på plats. För att detta ska lyckas så måste markförhållandena vara på ett visst sätt.

Er uppgift är att ta reda på om marken duger till att infiltrera (en s k infiltration) avloppsvattnet genom. Välj ut ett ställe med mark ni kan gräva i. Det får representera Familjen Svenssons mark.

Det ni ska undersöka är hur mycket fina partiklar det finns i marken. Mängden fina partiklar i materialet avgör hur bra avloppsvattnet kan infiltreras till grundvattnet. Hur vet man om det finns för mycket fina partiklar i marken där man har tänkt lägga infiltrationen? Är man geolog så gör man en undersökning där man delar upp alla markens delar efter storlek.

Försök att få tag i sand och grus som är olika när det handlar om hur små delar, partiklar, det består av. Ett bra mått på hur mycket fina partiklar det finns är om man kan krama en boll av materialet. Går det att göra en boll så finns det mycket fint material.

När ni fått tag på olika sorters material ska ni testa hur fort vattnet går genom materialet. Gör gärna era tester i avsågade PET-flaskor. I flaskorna är det enkelt att hälla upp samma mängd material och vatten. Då blir det enklare att jämföra olika alternativ och om det är realistiskt att infiltrera ner avloppsvattnet i marken. Lägg några större stenar i botten på filtret för att få ert material som ni vill testa att stanna kvar i flaskan.

Grundvatten

Det finns ytterligare en faktor som påverkar om området är lämpligt att använda för att göra en infiltrationsanläggning och det är hur långt ner grundvattnet finns. Anledningen är att avloppsvatten absolut inte får komma i kontakt med grundvattnet.

 • Hur ser det ut på Familjen Svenssons fastighet?
 • Finns det risk att det kommer avloppsvatten i grundvattnet?

Eget reningsfilter

På ett vattenreningsverk testas vattnet så att det hela tiden kan levereras ett vatten med god kvalitét - man kan t o m kalla dricksvatten ett livsmedel. En väldigt gammal och beprövad metod som fortfarande används är att undersöka siktdjupet i vattnet. Denna metod använder man också för att testa vattnet i sjöar.

I reningsverk tillsätter man olika kemikalier som gör att humusämnena flockar sig och vattnet blir renare. Andra metoder för att rena vatten från humusämnen är att använda olika filter som säljs på marknaden.

Testa eget reningsfilter:

 • Klipp av PET-flaskor och lägg i olika material som vattnet får rinna igenom.
 • Jämför färgen på vattnet före och efter filtret. Tänk på att det är lättare att kolla färgen på vatten om man har mycket vatten. Blev det någon skillnad? Vilket material är bäst på att filtrera vatten?

Fundera också på:

 • varför är vattnet från brunnen vid Svansjön så humusrikt?
 •  vad finns det i området som kan påverka humusmängden?

Anmärkning

Familjen Svensson stör sig på att Torparen alltid tvättar bilar på tomten, både sina egna och andras. Tvättvattnet rinner rakt ut på marken runt det ställe. Om ni har tid innan bygdemötet kan ni ta reda på mer kring anmärkningen och göra en egen undersökning: 

Hur är det egentligen med biltvätt i området? Är det risk för att man påverkar omgivningen negativt? Vad är det egentligen som gäller?

Inför bygdemötet:

 • Sätta sig in i hur Familjen Svensson tänker och hur de reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
 • Veta vad de kursiverade orden betyder.
 • Kunna förklara hur en enskild avloppslösning funkar.
 • Kunna förklara att det finns vattenreningsfilter och hur de funkar.
 • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen mot att tvätta sin bil på tomten.
Nästa Steg »