Friluftsfantast Gran

Friluftsfantast Gran

Gran är en person som inte bor i området permanent men som är vid Svansjön väldigt mycket eftersom hen är väldigt intresserad av att fiska, titta på fåglar och plocka svamp. Hen har endast en liten förfallen övernattningsstuga som inte har vatten, avlopp eller elektricitet. Gran är ingen vanlig campare för hen vill egentligen inte ha några bekvämligheter. Hen utnyttjar faktiskt bäcken som dricksvatten efter att ha renat det i sitt hemgjorda filter (blir dock lite lös i magen ibland). Det stora hygget som gjorts sydväst om sjön har gjort Gran bekymrad. Hen tycker att vattnet i bäcken har blivit av sämre sedan hygget gjordes och tror också att det kommer att göra att sjön växer igen fortare. Gran älskar fåglar och förstår inte hur man kan skjuta så vackra varelser. Fåglar har faktiskt lika stor rätt att leva som vi.

Gran vill leva enkelt nära naturen och kissar och bajsar i det fria, precis som vilda djur. Toalett behövs absolut inte utan hen vänder på stenar och gör sina behov. (Det blir många stenar som Gran vänder på.)

Uppdrag

Gör ett reningsfilter

Från ett ytvatten, som ofta innehåller mycket bakterier, till ett drickbart vatten är det många steg. Ni ska nu försöka rena ett ytvatten. Som utgångspunkt kan ni ha beskrivningen på denna länk: http://www.rentvatten.n.nu/rening

Anmärkningen

Friluftsfantast Gran tycker inte att Åkerlind har följt lagen riktigt när han för två år sedan kalhögg området strax norr om bäcken. Det står kvar för lite träd utmed bäcken, vilket ger en sämre vattenkvalitet.   

Inför bygdemötet:

  • Sätta sig in i hur Friluftsfantast Gran  tänker och hur hen reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
  • Veta vad de kursiverade orden betyder
  • Kunna argumentera om fördelarna med ”enkelhet”. Förklara hur hen lever för att undvika onödig exploatering.
  • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för att lyfta fram att hygget påverkar bäcken negativt.
Nästa Steg »