Hammar, Byalagets ordförande

Hammar Byalagets ordförande

En bit bort från Svansjön ligger samhället Svantorp och där finns både affär och skola. Från samhället är det 1 km till Svansjön. Svansjön är den närmaste sjön och invånarna åker dt för att bada på sommaren. Badstranden är ganska liten och trång. Därför har byalaget lagt ett förslag till kommunen om att rusta upp badstranden med både bryggor och större område med sand och gräsmattor. Handlaren i byn har till och med funderingar på att försöka sälja glass här några veckor om året.

Kollektivtrafiken från staden som ligger en mil bort också kommer att få en linje som går på vägen norr om sjön. Skulle detta bli aktuellt kan man räkna med betydligt fler människor kommer att bada i den fina Svansjön.

Den förväntade ökningen av badgäster innebär att man behöver bygga ut möjligheter för att gå på toaletten. Även parkeringsplatser skulle kunna bli aktuellt att anlägga. Byalaget är positivt till utbyggnaden.

Uppdrag

Fixa till badplatsen

Målet är att få en badplats som har kvalitéer så att den kan bli blå flagg badplats. Vad innebär detta? Saknar Svansjöns badplats något för att kunna få den utmärkelsen, i så fall vad?

Igenväxning

Du är orolig för att Svansjön växer igen. Undersök:

  • Varför växer sjöar igen?
  • Vad kan man göra åt igenväxning?

Anmärkningen

Varje år får kanadagässen ungar i sjön och de brukar beta mycket på den lilla gräsmattan på sommaren. Hammar tycker att gässens bajs inte är särskilt trevligt. Hen tycker att de med jakträtt borde kunna ta sitt ansvar och ”få bort” någon/några av gässen för att minska på bajset.

Inför bygdemötet:

  • Sätta sig in i hur Hammar tänker och hur hen reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
  • Veta vad de kursiverade orden betyder.
  • Kunna förklara vad ”blå flagg” badplats är och varför det är positivt för Svansjön.
  • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för att få en trevlig badplats.
Nästa Steg »