Tant Grön

Stora Svansjön 1:4

Här bor en ensam äldre dam som älskar sin trädgård. Hon bor här hela året och får vatten från den gemensamma brunnen. Avloppssystemet är en sluten tank som fungerar utmärkt till henne själv som lever sparsamt. I trädgården står det flera regnvattentunnor som hon använder till sina odlingar.

Just nu tycker hon att hennes system fungerar utmärkt men vill i framtiden utveckla både avlopp och dricksvatten. Hon inser att ett nytt avloppssystem höjer värdet på huset. Tant Grön vill inte vara med på det gemensamma avloppet utan vill gå sin egen väg med ett urinseparerande system där hon tar hand om näringsämnena. Hon ser redan nu en möjlighet att påverka de andra fastighetsägarna mot en hållbarare lösning över hela området.

Hon gör redan idag sitt eget så kallat gyllenvatten/guldvatten.

Uppdrag

Gödsla med kiss – hur bra är det?

Tant Grön gödslar sin trädgård med sitt eget urin. Nu ska ni testa hur bra det är. Ni ska testa skillnaden på odlingar som gödslas och inte gödslas. Prova gärna att gödsla med urin på exempelvis en bit gräsmatta eller med att plantera någon växt i vermekulit (ett material som inte ger ifrån sig näring). Det går också att odla i bomull eller mineralull för att testa skillnaden med eller utan tillsatta näringsämnen.

I gödselexperiment kan man ersätta urinen med annat gödsel. Räkna ut vilken koncentration som motsvarar en viss mängd urin, http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/27_uringodsling.pdf

Hur mycket regnar det

Att använda regnvatten är väldigt miljösmart, men hur mycket vatten blir det egentligen när det regnar? Räcker en tunna om man vill samla upp vattnet från en ”vanlig regnskur”?

Anmärkningen

Tant Grön tycker att familjen Strand förbrukar för mycket vatten. Det mest störande är deras pool som säkert rymmer många tusen liter vatten. Hur mycket vatten går det åt egentligen och hur är det med poolkemikalierna? Om ni har tid innan bygdemötet kan ni ta reda på mer kring anmärkningen och göra en egen undersökning.

Inför bygdemötet:

  • Sätta sig in i hur Tant Grön  tänker och hur hon reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
  • Veta vad de kursiverade orden betyder
  • Kunna förklara nederbördsmängd i relation till hur mycket man förbrukar
  • Kunna förklara nödvändigheten av att ta hand om näringsämnen i avloppet
  • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för hållbara lösningar.
Nästa Steg »