Torpare Skog

Lilla Svansjön 1:1

Torpare Skog på sädra sidan sjön och har en del egen mark runt sitt torp. Hen har det bra och vill inte vara med i varken nya avloppslösningar eller dricksvattenslösningar. Hen har brunn som fungerar och ett enligt eget tycke fungerande avlopp. På sommaren har hen gäster som ställer upp husvagnar på Skogs mark. Några grannar har ifrågasatt hur många och hur länge man kan ha gäster boende i husvagnar hemma på gården.

Torparen Skog är väldigt intresserad av hur fisket är i sjön och i synnerhet är hen intresserad av öringarna som leker i Svanbäcken. Den nya större vägen i söder tror hen påverkar sjön och i synnerhet bäcken negativt. Skog tror att föroreningarna från vägen rinner ner i bäcken och bidrar till ett sämre öringfiske. Hen är också bekymrad över att en tankbilsolycka skulle kunna inträffa.

Torpare Skog har även jakträtt på sin mark runt Svansjön och i släkten finns en lång tradition av jakt. Hen äter gärna fågel till söndagsmiddag och smakar det inte lite bättre när man skjutit den själv? 

Uppdrag

Om en tankbil skulle välta och läcka ut diesel på den stora vägen skulle det kunna utgöra ett verkligt hot mot fiskarna i både bäcken och i sjön. Ett annat smygande problem är saltet som man använder för halkbekämpning på stora vägen. Detta salt kan påverka bäcken negativt vid låga flöden.

Kolla flödet i en bäck

Torpare Skog tar reda på hur känslig en bäck kan bli då flödet varierar mycket över året.

  • Hur påverkar högt eller lågt flöde fiskar och andra djur?
  • Varför blir det bekymmer med föroreningar vid låga flöden?
  • Undersök vattenflöden i olika vattendrag i er närhet med hjälp av "Apelsinmetoden". Släpp en apelsin vid en punkt och låt den flyta med vattnet en bit nedströms samtidigt som ni tar tid på den. Mät hur lång sträcka apelsinen flöt. Gör flera mätningar (där apelsinen åker lika långt) vid olika ställen och jämför dem. Hur ser omgivningen ut med växter och djur där vattnet flödar fort eller sakta? Ser det lika eller olika ut?

Saltvattenexperiment

Torpare Skog älskar att undersöka och testar även om växter kan må dåligt av saltet som används vintertid på stora vägen. Ta reda på när växter börjar må dåligt beroende på saltkoncentrationen.

  • Hur kan ni göra ett sådant saltvattenexperiment?
  • Är det bäst att vara inomhus eller utomhus?
  • Vad blir resultatet?

Anmärkning

Familjen Knutssons tvättar ofta håret i det fria under sommaren, detta tror skog påverkar fiskarna i sjön negativt. Om ni har tid innan bygdemötet kan ni ta reda på mer kring anmärkningen och göra en egen undersökning.

Inför bygdemötet:

  • Sätta sig in i hur torpare Skog tänker och hur hen reagerar i eventuella frågor som dyker upp kring Svansjön på bygdemötet.
  • Veta vad de kursiverade orden betyder.
  • Kunna förklara hur öringarnas liv kan påverkas av förändringar som olika verksamheter gör på bäcken.
  • Använda sig av ”anmärkningen” i argumentationen för hur exempelvis schampo skulle kunna vara skadligt för sjöns liv.
Nästa Steg »