Karta Svansjön

Området runt Svansjön har sedan årtionden varit en sjö där folk har byggt sommarstugor. Många av husen får sitt vatten från en gemensam brunn, men avloppen har var och en fått ordna själva. Kvalitén på vattnet är inte så bra och det smakar lite unket. Under vissa år är också vattennivån i brunnen oroväckande låg. Brunnen klarar absolut inte av att försörja ytterligare hushåll.

Fisket i sjön är utmärkt och även badvattenkvalitén, vilket gör att det är många som vistas vid, på och i sjön en stor del av året. Sjön används även för fritidsaktiviteter av andra än de som bor runt den.

Bonden på gården Stora Svansjön 1:1 har nu planer på att sälja tomter på sin mark och då behöver både dricksvattens- och avloppsfrågan lösas. Detta har gjort att han har arrangerat ett möte där invånarna runt sjön ska få möjlighet att komma med synpunkter om hur deras gemensamma framtid ska se ut.  

Karaktärer i rollspelet om Svansjön:

  • Bonden Åkerlind, Stora Svansjön 1:1
  • Torpare Skog, Lilla Svansjön 1:1
  • Familjen Knutsson x3, Stora Svansjön 1:2
  • Familjen Svensson, Stora Svansjön 1:3
  • Tant Grön, Stora Svansjön 1:4
  • Familjen Strand, Stora Svansjön 1:5
  • Friluftsfantast Gran 
  • Hammar, Byalagets ordförande

Karta över området Svansjön:

Området Svansjön Karta

Nästa Steg »