Startövning

Vart ska vi åka på klassresa?

Den övergripande tanken med rollspelet Svansjön är hållbarhetsperspektivet. Vad är hållbart och varför/varför inte? Varför kan inte alla alltid bara göra som de vill? Varför är det inte alltid lätt att ta snabba beslut i frågor om vatten och avlopp? Varför kan vi inte göra som vi alltid har gjort förut? Alla frågor i rollspelet ska belysas ur ett hållbarhetsperspektiv och där ingår:

  1. Social hållbarhet – bekvämlighet och rättvisa
  2. Ekonomisk hållbarhet – hushålla med mänskliga och materiella resurser
  3. Ekologisk hållbarhet – en anpassning till både vad människans hälsa och naturen tål

Startövningen går ut på att öva på de tre perspektiven.

Perspektiv Hållbar Utveckling. Källa: Chalmersfastigheter 

Nästa Steg »