Svansjön

– Ett rollspel om våra tekniska system runt vatten och avlopp.

Svansjön är ett ämnesövergripande tema för klassen att arbeta med under en längre period.

En markägare vill sälja sommarstugetomter runt den populära sjön Svansjön. Det visar sig vara lättare sagt än gjort då det finns många olika intressen runt sjön som ska samsas.

Elever i grupp (och kanske även pedagoger) ansvarar för att utföra undersökningar och experiment utifrån sin karaktär. Uppdragen ska lära dem mer om avlopp och rent vatten – några av våra viktigaste system i samhället. Genom att undersöka och lära sig mer om sin karaktärs intressen kan man presentera detta under det avslutande rollspelet, bygdemötet. Förhoppningsvis kommer andra att bli övertygade av bra argument som karaktärerna presenterar.

Majoriteten av elever i skolan bor i samhällen där vatten- och avloppssystemen är kommunala och ofta väldigt ”osynliga”.  Avloppssystem fungerar oftast utan problem och kombinationen med att de inte syns gör att man sällan reflekterar över systemen. Genom att sätta sig in i det här rollspelet kommer eleverna få upp ögonen för våra system och inte minst varför vi lägger ner så mycket resurser på att få dem att fungera. Att utgå från ett befintligt sommarstugeområde ger möjlighet att lyfta upp helt andra perspektiv och frågeställningar än vid planering av exempelvis ett helt nytt bostadsområde.

Upplägget på Svansjön är följande:

  • Startövning – få en gemensam syn på vad hållbar utveckling innebär
  • Grupparbete – hitta argument till karaktären genom att experimentera, göra uppdrag, intervjua, lära nya begrepp
  • Avslutning – bygdemötet

 Svansjön genomsyras av hållbarhetsperspektiven som ni får öva på i startövningen. 

Nästa Steg »