avdunstning

I filmen råkade Fru Ek och Vattenanden ut för flera händelser som har med avdunstning att göra, t ex kakan som torkade, tevattnet som inte syntes längre, träden och människorna som svettades mm.

Avdunstning är när ett ämne, t ex vatten, går från fast eller flytande fas till gasfas. Avdunstning direkt från fast fas kallas även sublimation. Avdunstning sker vid alla temperaturer och enbart från ett ämnes yta, jämfört med kokning som sker vid en bestämd temperatur och i en flytande kropps inre. Avdunstningen är beroende av temperatur, luftfuktighet och hur stor ytan är som det avdusntar ifrån.

 

 


Nästa Steg »