Bara Vanligt vatten

Jordens vattenresurser

Sötvatten som vi dricker och saltvatten i havet är egentligen samma vatten. Jordens yta är täckt med 75% vatten, resten är land. Människokroppen består av ca 70% vatten. En gurka innehåller ännu mer vatten, hela 99%.

Jordens vatten är till 97% saltvatten som vi inte kan dricka. Resten, bara 3%, är sötvatten. Största delen av sötvattnet består av is och befinner sig i områdena kring Nord- och Sydpolen eller på höga bergstoppar. Knappt 1% av jordens vatten är flytande sötvatten. Det ska ”bevattna” alla växter och dessutom stå till människors och djurs förfogande.

När solen värmer upp havsytan bildas vattengas, medan saltet stannar kvar i havet. Vattengas, som man inte kan se med blotta ögat, bildar moln på hög höjd genom att övergå till små, fina vattendroppar. Om molnen möter kall luft pressas de små vattendropparna tätare samman och blir tunga. Då orkar inte luften hålla kvar dem och de faller ner som snö, hagel eller regn. Regn är faktiskt jordens sätt att duscha – allt känns så rent efter ett friskt regn!

 

 Varför det flyter och sjunker

  • Vattnets olika faser - fast, flytande och gas
  • Vattnets fasövergångar
  • Hur temperaturen har betydelse för vad som hände
Nästa Steg »