Undervattensvulkan

Vattnets olika densitet vid olika temperaturer kan ibland ge olika effekter. Här ska ni få prova hur flytande vatten med olika temperaturer beter sig tillsammans.

Material: 2  genomskinliga glas eller plastburkar (gärna höga, men inte för smala), karamellfärg, 2 små flaskor av glas, vatten

  • Fyll den ena stora burken med riktigt kallt vatten och den andra med kranvarmt vatten.
  • Fyll den ena lilla flaskan med riktigt kallt vatten och några droppar karamellfärg (färgen ska vara kraftig)
  • Håll fingret över öppningen och sänk ner den lilla kalla flaskan i burken med varmt vatten så att den står på botten.
  • Fyll den andra lilla flaskan med riktigt varmt vatten och några droppar karamellfärg (färgen ska vara kraftig).
  • Håll fingret över öppningen och sänk försiktigt ner den lilla varma flaskan i burken med kallt vatten så att den står på botten
  • Vad händer i burkarna?
  • Hur sprider sig vattnet?
  • Varför?

Varför blev det så här?

Vatten som har olika temperatur beter sig inte likadant och det får olika densitet. Det blir tydligt för den som sticker ner fötterna mot botten av en sjö en varm sommardag. 

 

 

 

 

Nästa Steg »