kondensation

I filmen har vattenanden fått en blomma av fru Ek, den behöver hon inte vattna eftersom den är instängd i en burk och vattnet som avdunstar kondenseras mot väggarna på burken. I filmen om Celsius hittar vi kondensationen i läskburken och utanpå vasen med det kalla vattnet, men det syns inte så bra.

Kondensation inträffar vid avkylning, ofta på en yta som har lägre temperatur än gasen som finns runt omkring. Dagg och rimfrost bildas t ex på växter och föremål, när de nattetid får en lägre temperatur än luften på grund av ustrålningen av värme från jorden.

Fenomen som dimma, moln och kondensationsstrimmor efter flygplan beror på att det alltid finns mängder av små vattenpartiklar i atmosfären.

Nästa Steg »