imploderande burken

Vatten tar väldigt olika stor plats beroende på dess temperatur. I detta experiment undersöker vi vad som händer med en aluminiumburk som startar med fast vatten (is), fortsätter med vattengas och avslutar med flytande vatten.

Material: aluminiumburkar, isbitar, värmeljus, tändstickor, tång, stort genomskinligt kärl med kallt vatten

  • Stoppa ner en isbit i aluminiumburken och håll den över ljuslågan med hjälp av tången.
  • Isbiten börjar snart smälta och därefter börjar vattnet i burken att koka. Ni kommer att se små, små vattendroppar (vattenånga) ovanför burköppningen.
  • När vattenångan syns - vänd burken upp och ner samtidigt som ni sänker ner den i kärlet med det kalla vattnet.

FAKTA SAKNAS

Nästa Steg »