Slutet system - fasövergångar

Att tillverka ett slutet system gör att vi kan se hur vissa fasövergångar fungerar i en begränsad miljö och hur de påverkar det som finns inuti det slutna systemet.

Material: stor glasburk med tättslutande lock, vatten, jord (en blandning av köpt jord och jord från en rabatt),  tåliga växter (mindre fetbladsväxter brukar fungera bra), lecakulor, lim eller silikon att täta locket med 

 • häll i ett lager lecakulor i botten - ett par centimeter brukar vara lagom
 • fyll på med 5-8 cm jord
 • plantera växten/växterna stabilt i jorden. Tryck till jorden runt växten lite
 • vattna så att det är fuktigt, inte blött
 • skruva åt locket (lägg dit lim eller silikon efter några dagar - det kan hända att systemet behöver luftas lite under de första dagarna)
 • ställ det slutna systemet på en lagom varm plats där det har gott om ljus
 • titta noga efter vad som händer med vattnet inuti minst en gång om dagen - hur rör det sig? Varför?
 • Vi brukar säga att vattnet går i kretslopp - kan du följa kretsloppet inuti burken?

Varför blir det så här?

Vattnet som finns i systemet kan inte ge sig iväg därifrån - allt vatten finns kvar, men kan fortfarande påverkas utifrån. När burken blir utsatt för värme värms det upp och molylerna kan röra på sig mer och mer. Där de kyls av samlas vattendroppar som blir tunga och regnar ner. 

 

Fortsättt fundera på:

 • Hur kan växten överleva utan att vi vattnar den?
 • Hur länge kan det växa?
 • Kommer växterna att spränga flaskan?
 •  Blir flaskan tyngre när det blir mer växter i 
den?

 • Vad  håller systemet i balans?
 • Hur fungerar kretsloppen för mineralämnen och kol?
 •  
Hur regleras syre- och koldioxidhalterna?
 • 
Vilka andra organismer finns inne i flaskan?  

· 

·     

·    

·     

 

Nästa Steg »