smältning

I filmen om Vattenanden är hon bekymrad för att isen inte syns i saften längre och i filmen om Celsius ser han att isen i burken smälter innan han får burken att skrynklas ihop. Smältning är materians fasövergång från fast fas till vätska. Under smältningsprocessen hålls temperaturen i vattnet mer eller mindre konstant tills dess att all is har smält. 

Nästa Steg »