is tar mer plats

Vatten har en hel mängd speciella egenskaper som inte alla ämnen har. Ett av dem är att det tar mycket plats i fast form.

Material: tomma plastförpackningar med lock (t ex glasslådor, smöraskar), plastflaskor med kork, vatten

  • Fyll en tom plastask, med vatten ända upp till kanten och tryck på locket.
  • Fyll en eller flera plastflaskor med vatten
  • Ställ de vatttenfyllda förpackningarna i frysen. Fundera över vad ni tror kommer att hända. Diskutera med en kompis.
  • Låt dem stå i några timmar eller till nästa dag så att det blir riktigt genomfruset.
  • Varför blev det så här? Vad hände med vattnet?

Pröva mer/fundera mer

  • Jämför med att ställa in likadana förpackningar som de ni hade till vatten med något annat innehåll, t ex olivolja eller sirap (eller andra vätskor som ni vill testa).
  • Diskutera vad ni tror kommer att hända med dem.
  • Undersök dem noga när de kommer ut. Hur ser de ut? Hur känns de?
Nästa Steg »